508 056 531 / 602 689 901
·
biuro@lawandtaxcare.com
·
Pon - Pt 09:00-17:00
Skontaktuj się z nami

Unieważnienie umowy frankowej – co się później dzieje?

Umowy frankowe, podpisane w okresie, gdy kurs franka szwajcarskiego był atrakcyjny, stały się źródłem problemów dla wielu kredytobiorców. Ostatnie lata przyniosły decyzje sądowe, które otworzyły drogę do możliwości unieważnienia tych umów. W niniejszym artykule przyjrzymy się, co dzieje się po decyzji o unieważnieniu umowy Frankowej oraz jakie konsekwencje oraz opcje stoją przed klientami.

Kiedy umowa frankowa może zostać unieważniona?

Decyzje o unieważnieniu umowy frankowej podejmowane są na różnych podstawach, a jednym z kluczowych czynników jest nieuczciwość lub niejasność informacji przekazywanych przez banki. Wiele sądów uznało, że banki nie dostarczyły pełnej informacji o ryzyku związanym z kredytem denominowanym w walucie obcej, zaś naruszenia przepisów prawa, takich jak niestosowanie odpowiednich klauzul informacyjnych, stanowią przesłankę do unieważnienia umowy.

Unieważnienie umowy może nastąpić również w przypadku niewłaściwego dostosowania kredytu do zdolności kredytowej klienta. Jeżeli bank nie przeprowadził adekwatnej analizy finansowej i udzielił kredytu w sposób niezgodny z prawem lub standardami rynkowymi, także istnieje podstawa do jego unieważnienia.

Jakie są konsekwencje unieważnienia umowy frankowej?

Unieważnienie umowy kredytu we frankach szwajcarskich niesie za sobą szereg konsekwencji, które znacząco wpływają na obie strony. Podstawowym skutkiem unieważnienia umowy jest stwierdzenie, że umowa ta nie obowiązywała od samego początku, co oznacza, że traktuje się ją tak, jakby nigdy nie została zawarta. W praktyce oznacza to, że frankowicz jest zobowiązany do zwrotu dokładnie takiej kwoty, jaką otrzymał od banku przy podpisywaniu umowy kredytowej, bez naliczonych odsetek czy prowizji.

Ważnym aspektem unieważnienia umowy kredytowej we frankach jest również fakt, że skutkuje ono nieważnością wszelkich zabezpieczeń, jakie zostały ustanowione w związku z tym kredytem. Dotyczy to przede wszystkim hipoteki, która stanowiła zabezpieczenie spłaty zobowiązania oraz wszelkich dodatkowych umów, jak na przykład ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, które również tracą ważność.

Należy podkreślić, że nieważność umowy skutkuje koniecznością zwrotu świadczeń przez obie strony – bank musi zwrócić otrzymaną kwotę frankowiczowi, a ten z kolei powinien zwrócić dokładnie tę samą kwotę, którą otrzymał od banku. Sposób rozliczenia świadczeń zależy od przyjętej przez sąd metody wzajemnych rozliczeń stron.

Jakie są opcje dla klientów po unieważnieniu umowy frankowej?

Po unieważnieniu umowy frankowej kredytobiorcy stają przed wyborem, co dalej zrobić z uzyskanymi środkami. Jedną z opcji jest spłata kredytu w polskich złotych, co eliminuje ryzyko związane z wahaniem kursu waluty obcej. Spłata w PLN pozwala na osiągnięcie większej stabilności finansowej i przewidywalności.

Inną opcją jest renegocjacja warunków umowy z bankiem. Kredytobiorcy mogą negocjować nowe warunki kredytu, takie jak niższy oprocentowanie czy dłuższy okres spłaty. Banki, zdając sobie sprawę z ryzyka utraty klienta, mogą być skłonne do podjęcia negocjacji w celu zatrzymania klienta.

Warto również zastanowić się nad możliwością skorzystania z innych produktów finansowych, które mogą być bardziej stabilne i przewidywalne. Konsultacja z doradcą finansowym może pomóc w podjęciu najlepszej decyzji zgodnie z indywidualnymi potrzebami i sytuacją finansową klienta.

Unieważnienie umowy frankowej to skomplikowany proces, który wymaga gruntownej analizy sytuacji prawnej. Frankowicze z pomocą specjalistów powinni rozważyć różne opcje. Warto również monitorować zmiany w przepisach i korzystać z dostępnych instrumentów prawnych w celu zabezpieczenia swoich interesów, by móc na uczciwych zasadach spłacać zaciągnięte zobowiązanie. Jako kancelaria prawna Law and Tax Care, specjalizująca się w sprawach związanych z kredytami frankowymi, zapewniamy pełne wsparcie, pozwalające na pozytywne rozstrzygnięcie sporu.

Unieważnienie umowy frankowej stanowi istotny punkt zwrotny dla wielu osób, które zdecydowały się na kredyt w obcej walucie. Jednakże, aby skutecznie podjąć działania, niezbędne jest dokładne zbadanie indywidualnej sytuacji prawnej. Konsultacja ze specjalistami w tej dziedzinie jest kluczowa, aby znaleźć optymalne rozwiązanie, przynoszące nie tylko ulgę finansową, lecz także psychiczną. Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, a współpraca z ekspertami zapewnia pełne zrozumienie oraz skuteczne wsparcie na drodze do rozwiązania problemów związanych z kredytem frankowym.

Leave a Reply