508 056 531 / 602 689 901
·
biuro@lawandtaxcare.com
·
Pon - Pt 09:00-17:00
Skontaktuj się z nami

DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

Dokumentacja cen transferowych - przejrzyste transakcje cenowe

Dokumentacja cen transferowych to zbiór informacji dotyczących cen ustalonych w transakcjach między podmiotami powiązanymi. W przypadku transakcji towarowej, usługowej, finansowej lub innej transakcji, gdzie ceny transferowe mogą wpłynąć na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych, konieczne jest sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Obowiązek ten dotyczy transakcji dotyczącej podmiotów powiązanych. W przypadku braku sporządzenia dokumentacji cen transferowych lub sporządzenia jej w niewłaściwy sposób, podmioty powiązane narażone są na sankcje podatkowe.

Proces przygotowania dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych jest ważnym aspektem prawa podatkowego i wymagana jest przez organy podatkowe wielu krajów. W przypadku braku sporządzenia dokumentacji cen transferowych lub sporządzenia jej w niewłaściwy sposób, podmioty powiązane narażone są na sankcje podatkowe. Proces przygotowywania dokumentacji zwykle obejmuje kilka kluczowych etapów:
1. Analiza prawna i zbieranie danych: Obejmuje zrozumienie charakterystyki transakcji, wartości towarów lub usług, analizę funkcji, aktywów i ryzyka oraz identyfikację czynników rynkowych wpływających na ceny transferowe.
2. Wybór odpowiednich metod oceny cen transferowych: Ma kluczowe znaczenie dla uzyskania wiarygodnych wyników i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.
3. Analiza benchmarkingu rynkowego: Porównanie ceny transakcji między powiązanymi podmiotami z cenami, które stosują niepowiązane podmioty w podobnych transakcjach. To pozwala na ocenę, czy ceny transferowe są zgodne z zasadą cen rynkowych.
4. Przygotowanie dokumentacji cen transferowych, która zawiera szczegółową analizę, wybór i uzasadnienie zastosowanych metod, opis transakcji oraz wyniki analizy benchmarkingu rynkowego.

Usługi dotyczące dokumentacji cen transferowych

Nasi doświadczeni doradcy oferują pełne wsparcie w zakresie cen transferowych, zarówno w sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, jak i podczas wszystkich poprzedzających etapach. Zapewniany dostęp do niezbędnych informacji, wyjaśniamy skomplikowane przepisy prawne i pomagamy zrozumieć zasady podatkowe i wymagania dotyczące dokumentacji cen transferowych
Ponadto, oferujemy także profesjonalne doradztwo prawne podczas kontroli podatkowej i reprezentację w postępowaniach podatkowych w roli pełnomocnika klienta przed organami podatkowymi. Oferujemy również reprezentację klientów w przypadku różnego rodzaju postępowań sądowych z innymi podmiotami gospodarczymi.
Wybierając naszą kancelarię klienci mogą mieć pewność, że powierzają swoje sprawy w ręce doświadczonych specjalistów.